tarieven

Rechtstreeks declareren
Fysiotherapie Wijchen heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten waarin de vergoeding is geregeld. Dat betekent dat wij rechtstreeks kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. Wanneer u geen recht (meer) heeft op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, komen de behandelingen voor eigen rekening. De prijzen voor de verschillende soorten behandelingen vindt u in het tarievenoverzicht.

Alleen vergoeding bij aanvullende verzekering
Vanaf 2012 krijgt u fysiotherapie alleen nog vergoed, als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten. De vergoede kosten worden overigens niet verrekend met uw eigen risico. Aan die vergoeding is in de regel een maximum gesteld. U kunt in uw zorgverzekeringspolis terugvinden waar u recht op hebt.

Chronische indicatie
Bij een chronische indicatie hebt u wél een verwijsbrief van de huisarts of de behandelend specialist nodig. De eerste twintig behandelingen krijgt u alleen volledig vergoed als u voldoende aanvullend verzekerd bent. Ná twintig behandelingen hebt u recht op vergoeding uit de basisverzekering. Die vergoeding is onafhankelijk van het aantal behandelingen dat verder nodig is. Na een operatie, krijgt u doorgaans maximaal een jaar behandelingen vergoed

Maak een afpraak

overzicht tarieven

Zitting fysiotherapie €40,00
Toeslag uitbehandeling € 15,00
Zitting manuele therapie € 50,00
Zitting oedeemtherapie € 50,00
Zitting geriatrisch fysiotherapie € 50,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek met screening € 50,00
Intake en onderzoek met verwijzing €50,00
Niet nagekomen afspraak € 40,00